Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacy Policy en Cookiebeleid

Wij nemen de privacy van onze klanten erg serieus. Om die reden maken we gebruik van de diensten van Privacy Zeker. Zij hebben de hele organisatie doorgenomen m.b.t. jullie (digitale) veiligheid. Op deze pagina vind je ons privacyreglement en cookiebeleid. Heb je vragen over je gegevens en privacy, neem gerust contact op via 085-0161023 of info@paardpartner.nl  

Privacyreglement Paard & Partner
In dit Privacyreglement gebruikt Paard & Partner een aantal definities (deze definities kunnen

in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Paard & Partner registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Paard & Partner mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Paard & Partner de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Paard & Partner worden verwerkt;

te melden wie de gegevens kunnen inzien;

voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Paard & Partner vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Paard & Partner in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Paard & Partner expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Paard & Partner gebruikt en het doel van het gebruik

Paard & Partner verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:
• Klant wordt of bent van Paard & Partner;
• je aanmeldt voor nieuwsbrieven
• de website bezoekt;

• (via het contactformulier) contact met Paard & Partner opneemt.
Paard & Partner verzamelt (mogelijk) jouw naam, woonplaats, e-mailadres, IP-adres, geslacht

en IBAN-gegevens als je klant wordt of bent.

Bij het aanmaken van een profiel kun je daarnaast gegevens opgeven over jouw seksuele voorkeur, etniciteit, uiterlijke kenmerken en gezondheidsgegevens. Daarnaast kun je een pasfoto toevoegen aan jouw profiel. Het invullen van deze gegevens is niet verplicht, wanneer je deze gegevens aan jouw profiel toevoegt ga je akkoord met de verwerking van deze gegevens.

Paard & Partner verzamelt jouw naam, en e-mailadres als je jezelf voor de nieuwsbrief aanmeldt.

Paard & Partner verzamelt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres als je contact opneemt via het contactformulier.

Deze gegevens stellen Paard & Partner in staat om:

de overeenkomst die klanten met Paard & Partner sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

de dienstverlening te kunnen leveren;

klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies

Paard & Partner en derden plaatst/plaatsen cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Paard & Partner in staat om:

te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;

de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich

interesseren;

ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Paard & Partner bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Paard & Partner verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de

Paard & Partner, tenzij:

een wettelijk voorschrift dat verplicht;

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Paard & Partner met

jou heeft gesloten;

je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het

plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Paard & Partner verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Paard & Partner worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Paard & Partner beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Paard & Partner om in te loggen in het digitale systeem;

een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Paard & Partner ten aanzien van alle aan Paard & Partner verstrekte persoonsgegevens;

technische maatregelen door Paard & Partner overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Paard & Partner hanteert een termijn van één jaar na het opzeggen van je account waarna de gegevens worden vernietigd/Paard & Partner bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn

voorschrijven. Als dat zo is zal Paard & Partner zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@paardpartner.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Paard & Partner.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Paard & Partner en probeert Paard & Partner er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Paard & Partner? Ook daarvoor kun je contact met Paard & Partner opnemen.

Uiteraard zal Paard & Partner ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Paard & Partner. Privacyreglement Paard & Partner versie mei 2023.

----------

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die via deze website op (het IP-adres van) jouw computer worden geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de website registreren. Door jouw browser wordt de cookie op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen de bestanden op je computer niet beschadigen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies van onze adverteerders

We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van “tracking cookies” op jouw apparatuur door onze adverteerders. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Sociale netwerken Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Twitter of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze partijen verzamelt, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je te identificeren. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je tonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Wat zijn cookies precies?
Hoe verwijder je cookies?

Ons privacybeleid en de cookieverklaring werden opgesteld in samenwerking met en op advies van Privacy Zeker. Meer informatie over het beschermen van (persoonsgegevens? Kijk op de website van Privacy Zeker.