Lidmaatschap en opzeggen

Als lid van Paard & Partner krijg je toegang tot alle mogelijkheden binnen de site. We maken geen onderscheid in verschillende lidmaatschappen, waardoor het voor iedereen mogelijk is om met elkaar in contact te komen. De kosten hiervan zijn €10 per maand, welke je maandelijks kan opzeggen.

Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd.

Het betaalde lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van een maand.

Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden via opzeggen@paardpartner.nl onder vermelding van je voor- en achternaam met het mailadres waarmee je ingeschreven bent. Je ontvangt op het bij Paard & Partner bekende e-mailadres een bevestiging van je opzegging.

Ongeacht of het (betaalde) lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Paard & Parner op verzoek van de consument te allen tijde het profiel van de consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de consument. Je kan in de tussentijd je gegevens op privé zetten, dan kan niemand je gegevens zien. Daarnaast geldt de datum van binnenkomst van je opzegging als de opzegdatum.

De consument heeft minimaal 14 dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de consument hiervan gebruik maakt, maar de consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Paard & Partner, dan is Paard & Partner gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen.

Zie de uitgebreidere voorwaarden in de algemene voorwaarde Artikel 7 – Opzegging consument.